DátumČísloNázovCelková hodnotaZmluvná stranazoradiť zostupne
03.08.20212021/048Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 2021100.00Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
13.05.20192019/038Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Gymnázium sv. Moniky
08.07.20212021/043Zmluva o financovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti100.00Gymnázium sv. Moniky
13.02.20192019/022Zmluva o dielo č. 19013239.60IFOsoft s.r.o.
22.09.20202020/049Rámcová zmluva č. Z_IKF_ĽUBOTICE_004_2020 o poskytovaní služieb autorského dozoru a implementácie projektu s názvom "Zníženie en0.00IKF Service, s.r.o.
24.04.20182018/036Kúpna zmluva2.00Ing. Daniel Tomko
01.10.20182018/063Kúpna zmluva3994.27Ing. Ján Šofranek
22.10.20182018/067Kúpna zmluva1.00Ing. Jana Abbott
26.05.20202020/027Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Ing. Jozef Demčák a Dominik Jarkovský
04.06.20202020/029Darovacia zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti0.00Ing. Jozef Demčák a spol.
06.11.20202020/053Zmluva o dielo14930.17Ing. Jozef Markocsy - EGM
09.12.20202020/063Zmluva o dielo č. 26/202074365.32Ing. Jozef Markocsy - EGM
06.09.20212021/056Zmluva o dielo č. 25/202147470.20Ing. Jozef Markocsy - EGM
10.11.20212021/071Dodatok č, 1 k Zmluve o dielo č. 25/20210.00Ing. Jozef Markocsy - EGM
11.11.20212021/072Zmluva o dielo č. 28/202129265.60Ing. Jozef Markocsy - EGM
22.02.20222022/011Mandátna zmluva3200.00Ing. Juraj Seman
12.06.20202020/032Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Ing. Ladislav Bačenko
05.08.20192019/050Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka0.00Ing. Ľuboš Kokoška
08.11.20192019/064Zmluva o zriadení vecného bremena 0.00Ing. Marta Tarasovičová
03.03.20202020/016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena0.00Ing. Marta Tarasovičová
26.11.20182018/077Kúpna zmluva640.00Ing. Michal Čabala
04.04.20182018/018Kúpna zmluva2.00Ing. Oto Grošaft
30.04.20182018/045Kúpna zmluva1.00Ing. Peter Staurovský
04.04.20182018/019Kúpna zmluva1.00Ing. Radoslav Palša
21.12.20182018/084Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
25.10.20192019/060Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
13.11.20202020/055Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
08.11.20212021/068Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
31.05.20212021/032Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov0.00INTA, s.r.o.
31.12.20202020/071Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.1.2010 a jej Dodatku č. 10.00ISPA, spol. s r.o.

Stránky