Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
21.09.20202020/048Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby0.00Kvalita života FMK
16.09.20202020/047Dohoda o urovnaní4150.00Martin Balík
26.08.20202020/046Dodatok č.3 k ZoD č. 14R/2019183481.92C.M.R. Slovakia, s.r.o.
25.08.20202020/045Zmluva o dielo č. 17 R/2020164198.35C.M.R. Slovakia, s.r.o.
07.08.20202020/043Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu0.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
07.08.20202020/044Dodatok č. 1 ZoD č. 27R/2019106569.34C.M.R. Slovakia, s.r.o.
24.07.20202020/042Zmluva o dielo327760.67EKO SVIP, s.r.o.
17.07.20202020/041Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice1300.00Slovenský zväz záhradkárov ZO Ľubotice
15.07.20202020/040Nájomná zmluva200.00Lechstav, s.r.o.
13.07.20202020/039TJ Sokol Ľubotice - zmluva 202025000.00Obec Ľubotice
08.07.20202020/038Zámenná zmluva0.00Radoslav Juščák
07.07.20202020/037Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo49494.14UKOVMI s.r.o.
06.07.20202020/036Dodatok č. 8 k zmluve č. 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
15.06.20202020/033Nájomná zmluva0.00Esi car, s.r.o.
15.06.20202020/034Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Klemens, s.r.o.
15.06.20202020/035Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam930.00Františka Sochovičová
12.06.20202020/032Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Ing. Ladislav Bačenko
11.06.20202020/031Zmluva o zabezpečení služieb reklamy240.00Europsky zoznam firiem s.r.o.
09.06.20202020/030Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice1200.00OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani
04.06.20202020/029Darovacia zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti0.00Ing. Jozef Demčák a spol.
01.06.20202020/028Zmluva o prevádzkovaní cestnej svetelnej signalizácie 3A-ZoD-007052012960.00O.S.V.O. comp, a.s.
26.05.20202020/026Dodatok č. 2 k ZoD č. 14 R /2019172618.40C.M.R. Slovakia, s.r.o.
26.05.20202020/027Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Ing. Jozef Demčák a Dominik Jarkovský
25.05.20202020/025Zmluva o zriadení vecného bremena č. 300/89/2020/ÚP0.00Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18.05.20202020/024Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 247/24/2020IÚ na časti stavby: Ľubotice-rozšírenie vodovodu0.00Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.05.20202020/023Zmluva o dielo č. M228/04/202280.00Prodosing, s.r.o.
04.05.20202020/021Zmluva o nájme nehnuteľností0.00Občianske združenie Život pod Hájom
04.05.20202020/022Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka0.00Občianske združenie Život pod Hájom
20.03.20202020/020Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby0.00Kvalita života FMK
16.03.20202020/019Zmluva č. 320 02933000.00Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Stránky