DátumČísloNázovCelková hodnotazoradiť zostupneZmluvná strana
12.08.20212021/051Zmluva o zriadení vecného bremena č. 529/101/2021/ÚP0.00Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24.08.20212021/053Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci0.00DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
31.08.20212021/055Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
14.09.20212021/057Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo0.00ISPO spol. s r.o.
27.09.20212021/059Zmluva o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
30.09.20212021/061Ukončenie zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom poradenstve0.00RENDERTEAM, s.r.o.
01.10.20212021/062Zmluva o poskytovaní odborného poradenstvo pri verejnom obstarávaní0.00Tenderteam, s.r.o.
04.10.20212021/063Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
27.10.20212021/065Zmluva o dielo č. 02/11/20210.00Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.
28.10.20212021/066Zmluva o zriadení vecného bremena 0653/VSD/20210.00Východoslovenská distribučná, a.s.
04.11.20212021/067Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1666/VSD/20210.00Východoslovenská distribučná, a.s.
09.11.20212021/069Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby0.00Domov sv. Dominika
09.11.20212021/070Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb0.00Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
10.11.20212021/071Dodatok č, 1 k Zmluve o dielo č. 25/20210.00Ing. Jozef Markocsy - EGM
25.11.20212021/074Dohoda č. 21/37/012/1770.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13.12.20212021/077Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 3031/20210.00ISPO spol. s r.o.
13.12.20212021/078Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby0.00FOS BUILDING, s.r.o.
14.12.20212021/079Dodatok č. 11 k zmluve č. 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
16.12.20212021/080Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy0.00Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
20.12.20212021/081Dodatok č. 1/2022/Eurotrend0.00Eurotrend, n.o.
21.12.20212021/082Dodatok č. 1/2022/ANTIC0.00Sociálny dom ANTIC, n.o.
27.01.20222022/003Zmluva o bežnom účte na dotácie0.00VÚB, a.s.
21.02.20222022/008Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služb0.00Domov sv. Dominika
21.02.20222022/009Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na0.00Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.03.20222022/012Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1666/VSD/2021 zo dňa 3.11.20210.00Východoslovenská distribučná, a.s.
08.04.20222022/015Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke stravy0.00SOJKA, s.r.o.
28.09.20212021/060Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby0.70WeBelka, n.o.
04.04.20182018/019Kúpna zmluva1.00Ing. Radoslav Palša
20.04.20182018/026Kúpna zmluva1.00Mgr. Henrieta Petková
20.04.20182018/025Kúpna zmluva1.00Daniel Korečko

Stránky