Dátumzoradiť zostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
10.06.20192019/044Zmluva o dielo75845.68UKOVMI s.r.o.
10.06.20192019/045Dodatok 001 k Zmluve o dodávke plynu0.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.06.20192019/046Dodatok č. 6 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
01.07.20192019/047Zmluva o nájme nebytových priestorov0.00Tatiana Bokšajová - U suseda
09.07.20192019/048Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem0.00Dent plus, s.r.o.
09.07.20192019/049Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Gréckokatolícke arcibiskupstvo
05.08.20192019/050Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka0.00Ing. Ľuboš Kokoška
06.08.20192019/051Kúpna zmluva19999.00Dobráci, s.r.o.
06.09.20192019/052Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo5006.00UKOVMI s.r.o.
06.09.20192019/053Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201908358141.60Disig, a.s.
17.09.20192019/054Zmluva o dielo č. 14 R/2019146308.90C.M.R. Slovakia, s.r.o.
17.09.20192019/055Zmluva o pripojení0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
17.09.20192019/056Zmluva o poskytnutí služby610.00Jan Barnoky - HB COMP
25.09.20192019/057Poistná zmluva133.00Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
25.09.20192019/058Zmluva č. WO/2019A7255-1o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta160.00osobnyudaj.sk, s.r.o.
17.10.20192019/063Zmluva o výpožičke0.00Ministerstvo vnútra SR
25.10.20192019/059Zmluva o dielo101350.90C.M.R. Slovakia, s.r.o.
25.10.20192019/060Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
08.11.20192019/061Zmluva o dielo0.00Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
08.11.20192019/062Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti760.00Klemens, s.r.o.
08.11.20192019/064Zmluva o zriadení vecného bremena 0.00Ing. Marta Tarasovičová
11.11.20192019/065Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 05/2019 a Dodatok č.10.00PC Profi, s.r.o.
19.11.20192019/066Kúpna zmluva27700.00Jozef Hudák
20.11.20192019/067SOZA0.00SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
21.11.20192019/068Darovacia zmluva100.00Pierott, n.o.
09.12.20192019/069Kúpna zmluva č. 1931227919.20AGROKOM - PLUS, s.r.o.
10.12.20192019/070Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby0.00EuProgres, n.o.
16.12.20192019/071Dodatok č. 1 k ZoD č. 14 R/2019154206.38C.M.R. Slovakia, s.r.o.
17.12.20192019/072Dodatok č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej dňa 13.2.20190.00SOLAR Real s.r.o.
18.12.20192019/073Dodatok č. 7 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.

Stránky