DátumČísloNázovCelková hodnotaZmluvná stranazoradiť zostupne
28.04.20212021/025Zmluva o dielo č. 3031/202118360.00ISPO spol. s r.o.
14.09.20212021/057Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo0.00ISPO spol. s r.o.
13.12.20212021/077Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 3031/20210.00ISPO spol. s r.o.
24.07.20182018/055Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov za dňa 17.9.20080.00Ivan Sabol DAJ - MI
21.06.20212021/035Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.9.20080.00Ivan Sabol DAJ-MI
29.10.20182018/069Zmluva o dielo číslo: z 01 m 10 r 20180.00J.V.S., s.r.o., Prešov
17.09.20192019/056Zmluva o poskytnutí služby610.00Jan Barnoky - HB COMP
24.04.20182018/033Kúpna zmluva1.00Ján Troliga
13.04.20182018/023Kúpna zmluva3728.87Janka a spol., s.r.o.
23.04.20182018/034Kúpna zmluva1.00Jaroslav Madzik
13.02.20192019/018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2300.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
06.02.20202020/005Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2800.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
05.05.20212021/026Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
05.02.20212021/007Zmluva o dielo12103.96Jozef Brodzák BRODEM
10.03.20212021/014Zmluva o dielo7623.49Jozef Brodzák BRODEM
31.10.20182018/071Zmluva o dielo9230.16Jozef Brodzák-BRODEM
19.11.20192019/066Kúpna zmluva27700.00Jozef Hudák
23.04.20182018/032Kúpna zmluva1.00JUDr. Jana Gecíková
24.11.20212021/073Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti3720.00JUDr. Peter Petráško
21.12.20182019/088Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy uzavretej dňa 11.10.20110.00JUDr. Rastislav Straka, advokát
07.01.20192019/003Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice263400.00Júlia Smolková
21.01.20202020/004Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice359958.00Júlia Smolková
26.01.20212021/004Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice352735.00Júlia Smolková
31.12.20202020/070Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce 349000.00Júlia Smolková
25.01.20222022/001Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku438228.00Júlia Smolková
04.08.20212021/049Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice800.00Kelemeske furmani
08.11.20192019/062Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti760.00Klemens, s.r.o.
15.06.20202020/034Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Klemens, s.r.o.
16.10.20182018/066Kúpna zmluva3105.18Komár František
28.03.20182018/014Úrazové postenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi13.00Komunálna poisťovňa, a.s.

Stránky