Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
11.03.20202020/018Nájomná zmluva0.00DANAD, s.r.o.
10.03.20202020/017Zmluva o nájme nehnuteľností0.00Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie Ľubotice
03.03.20202020/016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena0.00Ing. Marta Tarasovičová
27.02.20202020/015Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej služby v Zariadení pre seniorov0.00Sociálny dom ANTIC, n.o.
26.02.20202020/012Dohoda o ukončení zmluvy o dielo0.00PJ Senior, s.r.o.
26.02.20202020/013Zmluva o dodávke stravy0.00SOJKA, s.r.o.
26.02.20202020/014Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia235.66O.S.V.O. comp, a.s.
25.02.20202020/011Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej služby0.00Nádej, n.o.-Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov
20.02.20202020/010Nájomná zmluva1000.00Akzent BigBoard, a.s.
18.02.20202020/007Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice3000.00Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panna Márie Ľubotice
18.02.20202020/008Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi0.00DALE, s.r.o.
18.02.20202020/009Dodatok č.30.00NATUR-PACK, a.s.
14.02.20202020/006Zmluva o poskytnutí služby500.00OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani
06.02.20202020/005Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2800.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
21.01.20202020/004Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice359958.00Júlia Smolková
16.01.20202020/003Zmluva o hudobnej produkcii880.00Larix
03.01.20202020/002Dohoda o skončení nájmu0.00Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Šebastová
02.01.20202020/001Zmluva o poskytovaní odborných služieb na rok 20200.00MDrP s.r.o.
30.12.20192019/075Návrh poistnej zmluvy č. 2407190379215.74Generali Poisťovňa, a.s.
30.12.20192019/076Návrh poistnej zmluvy č. 240719037848.00Generali Poisťovňa, a.s.
30.12.20192019/077Zmluva o dielo7258.75O.S.V.O. comp, a.s.
30.12.20192020/078Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00CondorNet, s.r.o.
23.12.20192019/074Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy140657.00Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
18.12.20192019/073Dodatok č. 7 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
17.12.20192019/072Dodatok č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej dňa 13.2.20190.00SOLAR Real s.r.o.
16.12.20192019/071Dodatok č. 1 k ZoD č. 14 R/2019154206.38C.M.R. Slovakia, s.r.o.
10.12.20192019/070Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby0.00EuProgres, n.o.
09.12.20192019/069Kúpna zmluva č. 1931227919.20AGROKOM - PLUS, s.r.o.
21.11.20192019/068Darovacia zmluva100.00Pierott, n.o.
20.11.20192019/067SOZA0.00SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Stránky