Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
19.11.20192019/066Kúpna zmluva27700.00Jozef Hudák
11.11.20192019/065Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 05/2019 a Dodatok č.10.00PC Profi, s.r.o.
08.11.20192019/061Zmluva o dielo0.00Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
08.11.20192019/062Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti760.00Klemens, s.r.o.
08.11.20192019/064Zmluva o zriadení vecného bremena 0.00Ing. Marta Tarasovičová
25.10.20192019/059Zmluva o dielo101350.90C.M.R. Slovakia, s.r.o.
25.10.20192019/060Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
17.10.20192019/063Zmluva o výpožičke0.00Ministerstvo vnútra SR
25.09.20192019/057Poistná zmluva133.00Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
25.09.20192019/058Zmluva č. WO/2019A7255-1o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta160.00osobnyudaj.sk, s.r.o.
17.09.20192019/054Zmluva o dielo č. 14 R/2019146308.90C.M.R. Slovakia, s.r.o.
17.09.20192019/055Zmluva o pripojení0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
17.09.20192019/056Zmluva o poskytnutí služby610.00Jan Barnoky - HB COMP
06.09.20192019/052Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo5006.00UKOVMI s.r.o.
06.09.20192019/053Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201908358141.60Disig, a.s.
06.08.20192019/051Kúpna zmluva19999.00Dobráci, s.r.o.
05.08.20192019/050Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka0.00Ing. Ľuboš Kokoška
09.07.20192019/048Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem0.00Dent plus, s.r.o.
09.07.20192019/049Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Gréckokatolícke arcibiskupstvo
01.07.20192019/047Zmluva o nájme nebytových priestorov0.00Tatiana Bokšajová - U suseda
19.06.20192019/046Dodatok č. 6 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
10.06.20192019/044Zmluva o dielo75845.68UKOVMI s.r.o.
10.06.20192019/045Dodatok 001 k Zmluve o dodávke plynu0.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24.05.20192019/042Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Mesto Prešov
24.05.20192019/043Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
20.05.20192019/041Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Súkromné centrum voľného času Elba
16.05.20192019/040Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Šebastová
15.05.20192019/039Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľubotice
13.05.20192019/038Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Gymnázium sv. Moniky
02.05.20192019/036Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice1200.00OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani

Stránky