Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
02.05.20192019/037Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00PS REALITY, s.r.o.
17.04.20192019/035Príkazná zmluva0.00Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
16.04.20192019/034Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR3000.00Dobrovoľná požiarna ochrana SR
18.03.20192019/032Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej služby132.50Nádej, n.o.-Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov
18.03.20192019/033Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0260/3150/20190.00Východoslovenská distribučná, a.s.
12.03.20192019/029Zmluva o pripojení0.00PRESNET-profi s.r.o.
12.03.20192019/028Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku63018.17Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.03.20192019/030Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
12.03.20192019/031Zmluva o refundácii-úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia213.43O.S.V.O. comp, a.s.
11.03.20192019/027Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0.00NATUR-PACK, a.s.
05.03.20192019/026Dohoda o poskytovaní služieb reklamy241.20Centrálny vestník organizácií, s.r.o.
04.03.20192019/025Zmluva o dielo č.1/03/201925949.05Záhradníctvo Sadex, s.r.o
01.03.20192019/024Zmluva na poskytnutie služby480.00FS Kelemeske furmani
21.02.20192019/023Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0.00Benčík & partners, s.r.o.
13.02.20192019/014Rámcová dohoda0.00Mária Kapallová - KAPAP
13.02.20192019/015Rámcová dohoda0.00Mária Kapallová - KAPAP
13.02.20192019/016Rámcová dohoda0.00Mária Kapallová - KAPAP
13.02.20192019/017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice1000.00Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Ľubotice
13.02.20192019/018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2300.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
13.02.20192019/019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00SH cesta o.z.
13.02.20192019/020Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00SOLAR Real s.r.o.
13.02.20192019/021Zmluva o poskytovaní reklamných služieb240.00Register obchodných spoločností, s.r.o.
13.02.20192019/022Zmluva o dielo č. 19013239.60IFOsoft s.r.o.
11.02.20192019/012Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby0.00Diamant J&D, n.o.
11.02.20192019/013Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní9600.00Alena Galbavá
05.02.20192019/011Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice22000.00TJ Sokol Ľubotice
01.02.20192019/010Hromadná licenčná zmluva0.00SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
31.01.20192019/008Mandátna zmluva0.00FOR PROJECT s.r.o.
31.01.20192019/009Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku366706.33Ministerstvo životného prostredia SR
14.01.20192019/005Zamestnávateľská zmluva0.00NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Stránky