DátumČíslozoradiť zostupneNázovCelková hodnotaZmluvná strana
06.02.20182018/004Zmluva na poskytnutie služby480.00Občianske združenie Folklórny súbor Kelemeske furmani
16.02.20182018/005Kúpna zmluva440.00Mgr. Radovan Lukáč
16.02.20182018/006Kúpna zmluva1.00Patrik Minár
16.02.20182018/007Zmluva o poskytovaní odborných služieb0.00MUDr. Michal Pado
19.02.20182018/008Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2300.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
19.02.20182018/009Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice22000.00TJ Sokol Ľubotice
19.02.20182018/010Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2400.00Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice
08.03.20182018/011Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla19.00Komunálna poisťovňa, a.s.
08.03.20182018/012Dohoda o ukončení zmluvy0.00NAJ, s.r.o.
21.03.20182018/013Zmluva o zriadení vecného bremena0.00Rastislav Majirský
28.03.20182018/014Úrazové postenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi13.00Komunálna poisťovňa, a.s.
28.03.20182018/015Úrazové postenie uchádzačov o zamestnanie22.75Komunálna poisťovňa, a.s.
29.03.20182018/016Zmluva o refundácii-úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia189.44O.S.V.O. comp, a.s.
03.04.20182018/017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice900.00Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Ľubotice
04.04.20182018/018Kúpna zmluva2.00Ing. Oto Grošaft
04.04.20182018/019Kúpna zmluva1.00Ing. Radoslav Palša
05.04.20182018/020Kúpna zmluva850.00Čepigová Jana
05.04.20182018/021Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 28.3.20130.00Matej Harčár
05.04.20182018/022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice4500.00Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Šebastová
13.04.20182018/023Kúpna zmluva3728.87Janka a spol., s.r.o.
13.04.20182018/024Zmluva č. ZO/2018A7255-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov648.00osobnyudaj.sk, s.r.o.
20.04.20182018/025Kúpna zmluva1.00Daniel Korečko
20.04.20182018/026Kúpna zmluva1.00Mgr. Henrieta Petková
20.04.20182018/027Kúpna zmluva1.00MUDr. Natália Berdisová
23.04.20182018/028Kúpna zmluva1.00Štelbacký Jozef
23.04.20182018/029Kúpna zmluva1.00Daniela Košudová
23.04.20182018/030Kúpna zmluva1.00MUDr. Ladislav Petričko
23.04.20182018/031Kúpna zmluva1.00Slávka Jančíková
23.04.20182018/032Kúpna zmluva1.00JUDr. Jana Gecíková
24.04.20182018/033Kúpna zmluva1.00Ján Troliga

Stránky