DátumČísloNázovCelková hodnotazoradiť zostupneZmluvná strana
16.02.20182018/007Zmluva o poskytovaní odborných služieb0.00MUDr. Michal Pado
08.03.20182018/012Dohoda o ukončení zmluvy0.00NAJ, s.r.o.
21.03.20182018/013Zmluva o zriadení vecného bremena0.00Rastislav Majirský
05.04.20182018/021Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 28.3.20130.00Matej Harčár
25.04.20182018/040Dodatok č. 3 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
11.05.20182018/042Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20180.00Súkromné centrum voľného času Elba
11.05.20182018/043Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby0.00SENIORKA, n.o.
17.05.20182018/044Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20180.00Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
29.06.20182018/051Dodatok č. 4 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
16.07.20182018/053Dodatok k zmluve č. 010.00SENIORKA, n.o.
16.07.20182018/054Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby0.00SENIORKA, n.o.
24.07.20182018/055Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov za dňa 17.9.20080.00Ivan Sabol DAJ - MI
31.07.20182018/058Zmluva č. 50-000141533PO20180.00Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
06.11.20182018/075Zmluva o poskytovaní odborných služieb na rok 20180.00MUDr. Viera Janigová
01.10.20182018/064Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 14.1.120170.00Akzent BigBoard, a.s.
29.10.20182018/069Zmluva o dielo číslo: z 01 m 10 r 20180.00J.V.S., s.r.o., Prešov
31.10.20182018/070Zmluva o dielo 03/11/20180.00Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
31.10.20182018/072Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy0.00Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
06.11.20182018/073Zmluva o zrušení vecného bremena0.00GAVIAL, s.r.o.
06.11.20182018/074Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00SH cesta o.z.
15.11.20182018/076Zmluva o grantovom účte0.00Prima banka Slovensko, a.s.
26.11.20182018/079Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1722/3000/20180.00Východoslovenská distribučná, a.s.
13.12.20182018/081Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 18K7751790.00DOXX - stravné lístky, s.r.o.
21.12.20182018/085Dodatok č. 5 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
04.01.20192019/001Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.11.20180.00Milada Knapíková
04.01.20192019/002Rámcová zmluva o poskytovaní IKT služieb0.00Korymont, s.r.o.
21.12.20182018/086Dohoda o ukončení dohody o vzájomnej spolupráci zo dňa 30.12.2009 0.00Obec Kapušany
21.12.20182018/087Dohoda o ukončení dohody o vzájomnej spolupráci zo dňa 24.02.20140.00Obec Kapušany
21.12.20182019/088Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy uzavretej dňa 11.10.20110.00JUDr. Rastislav Straka, advokát
09.01.20192019/004Zmluva o grantovom účte0.00Prima banka Slovensko, a.s.

Stránky