Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
04.11.2022 22586zabezpečenie výkonu činnosti z...54.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
04.11.2022 22587odborné poradenstvo - verejné ...200.00TENDERTEAM, s.r.o.
04.11.2022 22588prenájom strojovej kapacity ...42.00RASAX alfa, spol. s r.o
04.11.2022 22589odber zemného plynu ...1582.00SPP, a.s
04.11.2022 22590právne služby 10/2022 ...600.00BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.
04.11.2022 22591implementácia kyberbezpečnosti...396.00PcProfi, s.r.o.
04.11.2022 22592prenájom kopírovcieho stroja 1...167.22IKARO s.r.o
04.11.2022 22593zber uhynutých zvierat ...57.48DLC s.r.o
04.11.2022 22594voda z povrchového odtoku ...3141.06Východosl.vod. spoločnosť
04.11.2022 22595vývoz drevného odpadu ...154.80SLUŽBA ČAĎU s.r.o
04.11.2022 22596domáca opatrovateľská služba 1...29.40WeBelka
04.11.2022 22597domáca opatrovateľská služby 1...58.80WeBelka
04.11.2022 22598domáca opatroveteľská služba 9...14.00WeBelka
02.11.2022 22582oprava hasičských vozidiel ...527.40AUTO - IMPEX spol. s r.o.
02.11.2022 22583stavebný dozor stavby Ľubotice...650.00Ing. Juraj Seman
02.11.2022 22584poradenstvo - implementácia pr...960.00Stredoeurópska agentúra pre
28.10.2022 22564audit konsolidovanej účtovnej ...450.00Ing.Štefan Fabian, PhD.
28.10.2022 22565grafické spracovanie Spravodaj...96.00KIMIS s.r.o
28.10.2022 22567zhotovenie Spravodaja 10/2022 ...621.60Harčár Štefan - STEEVEPRESS
28.10.2022 22568nákup materiálu - rúška , dezi...10.36Mária Kapallová - KAPAP
28.10.2022 22569nákup materiálu + reprez. výda...22.08Mária Kapallová - KAPAP
28.10.2022 22570nákup kníh - projekt ...505.21KNIHY PRE KAŹDÉHO s.r.o.
28.10.2022 22571prenájom priestorov pre DHZ ...416.00DANAD, s.r.o.
28.10.2022 22572telekomunikačné služby ...8.50SLOVAK TELEKOM, a.s.
28.10.2022 22573výkon prosesu verejného obstar...240.00AK Prešov, spol. s r.o.
28.10.2022 22574e-školenie o odpadoch 2022 ...120.00Odpadový hospodár s.r.o.
28.10.2022 22575reprezetačné výdaje - ukončeni...514.90Bokšajová Tatiana - U SUSEDA
28.10.2022 22576Diár samosprávy 2023 ...238.00Regionálne vzdelávacie centrum
28.10.2022 22577stravné lístky - zamestnanci ...1050.00DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
28.10.2022 22578oprava a údržba DS ...638.52Mera service, s.r.o.

Stránky