Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
07.11.2023 23869právne služby 10/2023 ...600.00BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.
07.11.2023 23870voda z povrchového odtoku 10/2...4473.79Východosl.vod. spoločnosť
07.11.2023 23871reprezentačné výdaje ...1569.18OLYMP ERBY s.r.o.
07.11.2023 23872oprava prevádzkového stroja ...222.12AGROKOM - PLUS SPOL. s r.o.
07.11.2023 23873vývoz odpadu z VOK ...1805.05Technické služby mesta Prešov a.s.
07.11.2023 23874vývoz odpadu z VOK ...5060.08Technické služby mesta Prešov a.s.
07.11.2023 23875plastové plomby ...34.80A J Produkty a.s.
07.11.2023 23876školenie 1. pomoci ...30.00BATES plus s.r.o.
07.11.2023 23877nákup svietidiel pre DHZ ...855.60PYROKOMPLET s.r.o.
07.11.2023 23878zabezpečenie výkonu ochrany os...54.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
07.11.2023 23879telekomunikačné služby ...4.99PRESNET s.r.o
07.11.2023 23880nákup materiálu pre DHZ ...357.70HomeGym s.r.o.
07.11.2023 23881vypracovanie žiadosti k projek...1240.00Stredoeurópska agentúra pre
07.11.2023 23882telekomunikačné služby ...36.16O2 SLovakia, s.r.o.
03.11.2023 23851grafické spracovanie Spravodaj...156.00KIMIS s.r.o
31.10.2023 23834elektroinštaláčne práce - výme...579.78MANÍK s.r.o
31.10.2023 23835telekomunikačné služby ...8.50SLOVAK TELEKOM, a.s.
31.10.2023 23836správne poplatky - stavebné ...2190.00Mesto Prešov
31.10.2023 23837dobropis k fa - poplatok za po...-24.12Slovenský ochranný zväz autorský
31.10.2023 23838obnova monitorovacích vrtov ...17730.00TERRA - GEO, s.r.o.
31.10.2023 23839revízia elektrických zariadení...1248.00MM stav, s.r.o.
31.10.2023 23840ochranná sieť na ŠA ...1050.40SAGANSPORT, s.r.o.
31.10.2023 23841tlač Spravodaja ...576.72Harčár Štefan - STEEVEPRESS
31.10.2023 23842nákup materiálu na ŠA ...1585.44PF stavebné služby s.r.o.
31.10.2023 23843nákup materiálu - adaptér ...10.09PVS Computer, s.r.o.
31.10.2023 23844príprava registračného listu ...100.00STANIM, s.r.o.
31.10.2023 23845nájomné za pozemky ...108.88SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
31.10.2023 23846nákup smetných nádob 10 ks kom...496.80Združenie obcí EKOTORYSA
31.10.2023 23847prenájom strojovej kapacity ...72.00RASAX alfa, spol. s r.o
31.10.2023 23848telekomunikačné služby ...3.00Orange Slovensko a.s.

Stránky