Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
12.10.2022 22542nákup čistiacich potrieb ...42.92Mária Kapallová - KAPAP
12.10.2022 22543pranie a prenájom rohože ...18.06Lindstrom s.r.o
12.10.2022 22544služby IT 9/2022 + toner + tla...740.40Korymont s.r.o
10.10.2022 22522zameranie a vyhotovenie geogra...720.00GEOMAP
10.10.2022 22523voda z povrchového odtoku ...3039.73Východosl.vod. spoločnosť
10.10.2022 22524telekomunikačné lsužby ...1.00Presnet - profi s.r.o.
10.10.2022 22525ročný poplatok - ochrana osobn...192.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
10.10.2022 22526telekomunikačné služby ...51.52SLOVAK TELEKOM, a.s.
10.10.2022 22527telekomunikačné služby ...21.20SLOVAK TELEKOM, a.s.
10.10.2022 22528prenájom kopírovacieho stroja ...385.81IKARO s.r.o
10.10.2022 22529rozšírenie kurzu vodičského op...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
10.10.2022 22530odvoz drevného odpadu ...206.40SLUŽBA ČAĎU s.r.o
10.10.2022 22531vývoz odpadu z VOK ...281.22Technické služby mesta Prešov a.s.
10.10.2022 22532vývoz odpadu z VOK ...1050.70Technické služby mesta Prešov a.s.
10.10.2022 22533vývoz odpadu z VOK + nájom ...2939.35Technické služby mesta Prešov a.s.
10.10.2022 22534predplatné PRÁVO PRE ROPO A OB...145.00Wolters Kluwer s.r.o
10.10.2022 22535telekomunikačné služby ...34.00O2 SLovakia, s.r.o.
10.10.2022 22510odber zemného plynu ...1582.00SPP, a.s
10.10.2022 22511výkon činnosti - ochrana osobn...54.00osobnyudaj.sk,s.r.o.
10.10.2022 22512poradenstvo pri verejnom obsta...200.00TENDERTEAM, s.r.o.
10.10.2022 22513prevádzka a údržba VO ...833.33O.S.V.O.comp. a.s.
10.10.2022 22514činnosť preventívara PO a BOZ...420.00ATH-PO s.r.o.
10.10.2022 22515telekomunikačné služby ...4.99PRESNET s.r.o
10.10.2022 22516oprava zástavky MHD ...1200.00HOBBYTEC Slovensko s.r.o.
10.10.2022 22517oprava zástavky MHD ...276.00HOBBYTEC Slovensko s.r.o.
10.10.2022 22518oprava zástavky MHD ...276.00HOBBYTEC Slovensko s.r.o.
10.10.2022 22519údržba DS - umývanie okien ...344.74LUX Prešov s.r.o
10.10.2022 22520stravovanie DS ...957.60SOJKA s.r.o.
10.10.2022 22521výstavba - Cyklistický a peší ...26231.95Ing. Jozef Markocsy, EGM
07.10.2022 22503pracovné odevy - DHZ ...250.00FLORIAN, s.r.o

Stránky