Dátumzoradiť vzostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
29.06.2018 201807revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
11.06.2018 201806SL/20110014 01.06.18...0.00Vladimír Zborovjan - PRO SERVIS
11.05.2018 201801vývoz VOK na rok 2018...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.
11.05.2018 201803animačné služby...0.00Súkromné školské stredisko
11.05.2018 201804OB/ 201596 16.03.18...0.00Ing. František Ondrej
11.05.2018 201805OB/ 201597 13.04.18...0.00KOSIT a.s.
17.11.2017 201732naprogramovanie svetelnej sign...0.00J.V.S., s.r.o., Prešov
17.10.2017 201731výspravky a spevnenie cesty...0.00C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
16.10.2017 201728vodorovné dopravné značenie...0.00Line,s.r.o.
16.10.2017 201729stavebné práce ul. Šalgovická...0.00C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
16.10.2017 201730vypracovanie projektu doprav. ...0.00EKOARCH, spol. s r.o.
21.08.2017 201727výkon činnsti stavebného dozor...0.00Ing. Juraj Seman
12.08.2017 201725náter stožiarov...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
12.08.2017 201726rozšírenie VO...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
09.08.2017 201723revízia elektrických zariadení...0.00Eko Sem
09.08.2017 201724rozšírenie VO...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
18.07.2017 201717výkon činnosti stavebného dozo...0.00Ing. Juraj Seman
18.07.2017 201718spracovanie energetického cert...0.00Ing. František Sulír
18.07.2017 201719rekonštrukcia tribúny ŠA...0.00TenOPP, s.r.o.
18.07.2017 201720objednávka stoličiek...0.00SAGANSPORT, s.r.o.
18.07.2017 201721činnosť stavebného dozora...0.00Ing. Juraj Seman
18.07.2017 201722vypracovanie projektovej dokum...0.00PRODOSING s.r.o.
14.06.2017 201715folklórne vystúpenie...0.00Folklórny súbor Oblík
14.06.2017 201716vysprávky MK...0.00VIKOL, s.r.o
06.06.2017 201714verejné obstarávanie...0.00Ultima Ratio, s.r.o.
05.05.2017 201713rekonštrukcia ihriska s umelou...0.00SAGANSPORT, s.r.o.
25.04.2017 201712spracovanie energetického audi...0.00IKF Service, s.r.o.
17.04.2017 201711štúdia vstupu do obce...0.00ARCH. ŠTÚDIO AMP
07.04.2017 201710podvozok na hasičskú nadstavbu...0.00UNIKOL spol. s r.o.

Stránky