DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť zostupne
11.10.20192019022zhotovenie kalendárov, pier a ...372.00LIM PO,s.r.o.
09.10.2020 202017vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
20.05.2021 202118vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
24.05.2022 202210dodanie SBR granulátu...600.00Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
24.05.2022 202213dodanie umelej trávy...270.00Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
05.06.2019 2019010čistenie priestorov...0.00LUX Prešov s.r.o
26.08.2022 202233umývanie okien v DS...0.00LUX Prešov s.r.o
10.09.2021 202135servis traktora...0.00Marián ŠUPA
29.06.2018 201807revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
08.07.2020 202007revízia odberného zariadenia...160.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
17.08.2020 202011oprava vozidla...1340.00Motor-Car Prešov, s.r.o
27.06.2019 2019014OB/ 201621 27.06.19...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
13.08.2020 202009uzemnenie stožiara...722.16O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202013úprava programu na križovatke ...2296.56O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
11.12.2020 202025prekládka stožiara...592.00O.S.V.O.comp. a.s.
08.03.2021 202103oprava poruchy CDS...3676.20O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2021 202124rozšírenie VO...11084.18O.S.V.O.comp. a.s.
02.08.2021 202133výkonová karta...550.00O.S.V.O.comp. a.s.
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.
26.11.2021 202139verejné osvetlenie...4861.07O.S.V.O.comp. a.s.
13.12.2021 202143montáž osvetlenia...932.32O.S.V.O.comp. a.s.
13.12.2021 202144montáž osvetlenia...472.16O.S.V.O.comp. a.s.
18.03.2022 202203preložka rozhlasového vedenia...589.09O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky