DátumČísloPopiszoradiť zostupneCelková hodnotaDodávateľ
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
24.07.2023 202365reklamné panely...1020.40FRANKO ARMS s.r.o.
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
17.03.2023 202324revízia detských ihrísk...210.00MIDENAS - Milan Michlík
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
18.09.2023 202384revízia hracích prvkov...180.00MIDENAS - Milan Michlík
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ
08.07.2020 202007revízia odberného zariadenia...160.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
16.07.2021 202124rozšírenie VO...11084.18O.S.V.O.comp. a.s.
12.07.2022 202232rozšírenie VO Ľubotice- ul. J...3614.70O.S.V.O.comp. a.s.
03.06.2022 202223rozširenie VO ul. Jarková...4276.22O.S.V.O.comp. a.s.
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
10.09.2021 202135servis traktora...0.00Marián ŠUPA
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
17.03.2023 202319športové vybavenie...697.80SAGANSPORT, s.r.o.
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
17.03.2023 202323spracovanie dokumentácie...1050.00SM KOM s.r.o.
23.03.2023 202327spracovanie geometrických plán...1572.00KHM s.r.o.
18.09.2023 202383spracovanie podkladov pre odde...2388.00KHM s.r.o.
05.10.2020 202016stavebné úpravy - ul. Vodárens...8395.82C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
02.05.2023 202339stavebnotechnický dozor...1800.00KHM s.r.o.
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
30.01.2023 202306strava na 13. Ľubotický ples...6221.00MAGISTER - PREŠOV, spol. s r.o.
30.03.2022 202204strojové čistenie ciest 85,-...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
30.04.2019 201907strojové čistenie ulíc...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.

Stránky