DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť zostupneDodávateľ
02.08.2021 202133výkonová karta...550.00O.S.V.O.comp. a.s.
30.05.2022 202221zebezpečenie ozvučenia...550.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
18.03.2022 202203preložka rozhlasového vedenia...589.09O.S.V.O.comp. a.s.
11.12.2020 202025prekládka stožiara...592.00O.S.V.O.comp. a.s.
24.05.2022 202210dodanie SBR granulátu...600.00Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
28.10.2022 202241vypracovanie architektonickej ...600.00Ing. arch. Eva Kupčihová
02.05.2023 202341kosenie cintorína...615.00Kosenie Prešov II., s.r.o.
16.02.2023 202312dopravné značenie...654.00Selep, s.r.o.
23.09.2020 202015froté uterák + osuška pre jubi...665.00STOMEX, s.r.o.
11.06.2021202122zabezpečenie ozvučenia - Obec...690.00Hárdy Studio - Jozef Harničar
16.07.2021 2021261 - komorové vrece...690.00Levice invest, s.r.o.
16.07.2021 2021271- komorové vrcia...690.00Levice invest, s.r.o.
17.03.2023 202319športové vybavenie...697.80SAGANSPORT, s.r.o.
13.08.2020 202009uzemnenie stožiara...722.16O.S.V.O.comp. a.s.
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
30.05.2022 202219vyslobodzovacie zariadenie...800.00Záchranná služba
02.05.2023 202342výškopisné a polohopisné meran...828.00KHM s.r.o.
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
17.03.2023 202320objednávka materiálu...863.80MIRAD s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
17.04.2023 202333objednávka humoristu...900.00TEXTEL, s.r.o
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
13.12.2021 202143montáž osvetlenia...932.32O.S.V.O.comp. a.s.
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
16.07.2021 202129čistenie ulíc...960.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky