DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť zostupne
26.01.2023 202305oprava VO...179.70O.S.V.O.comp. a.s.
17.03.2023 202321oprava detektorov...5502.00O.S.V.O.comp. a.s.
14.07.2023 202360oprava detektoru D2 na CDS L1...2251.80O.S.V.O.comp. a.s.
21.07.2023 202363oprava stožiara obecného rozhl...388.55O.S.V.O.comp. a.s.
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
23.03.2021 202107oprava pieskoviska...337.00OREX - stolárstvo
10.02.2021 202102vypracovanie znaleckého posudk...0.00Orgovánová Eva, Ing.
16.07.2021 202128celoročná údržba futbalových i...4247.76PARKONA s.r.o
29.04.2022 202207celoročná údržba ihrísk...4449.60PARKONA s.r.o
17.04.2023 202336celoročná údržba futbalových i...5697.60PARKONA s.r.o
26.11.2021 202138zimná údržba ciest , zimný dis...0.00Patrik Jurko
28.10.2022 202242zimná údržba ciest pluhovanie...0.00Patrik Jurko
28.04.2022 202206koordinátor kybernetickej bezp...396.00PcProfi, s.r.o.
14.07.2023 202355objednávka hojdačky...200.00PLAYSYSTEM servis s.r.o.
09.06.2022 202226vystúpenie na oslavách CaM...1000.00Primáš, s.r.o.
11.05.2023 202349vypracovanie PD a inžinierska ...1950.00Pro - ateliér Trenčín, s.r.o.
24.05.2022 202218vypracovanie projektovej dokum...9600.00PRODOSING s.r.o.
25.04.2019 201909zhotovenie oplotenia cintorína...0.00PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
10.05.2021 202116zhotovenie oplotenia cintorína...2725.06PROFIL INVEST, s.r.o.
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
16.02.2023 202311vypracovanie návrhu polopodzem...360.00REDOX - ENEX s.r.o.
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
17.04.2023 202334detské divadelné predstavenie...1350.00René Trembáč
17.03.2023 202325čistenie ulíc...3468.00SADEX Green solutions s.r.o.
10.09.2020 202012futbalová brána, sieť a doprav...2490.00SAGANSPORT, s.r.o.
24.05.2022 202212dodanie lanovej pyramídy...3786.00SAGANSPORT, s.r.o.
17.03.2023 202319športové vybavenie...697.80SAGANSPORT, s.r.o.
06.04.2023 202330laminátová doska na basketbal...237.00SAGANSPORT, s.r.o.
28.07.2023 202368osadenie jednokrídlových vrát...3190.00SAGANSPORT, s.r.o.
07.09.2023 202380ochranna sieť + montáž...1700.40SAGANSPORT, s.r.o.

Stránky