DátumČísloPopiszoradiť zostupneCelková hodnotaDodávateľ
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
17.03.2023 202324revízia detských ihrísk...210.00MIDENAS - Milan Michlík
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
29.06.2018 201807revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ
08.07.2020 202007revízia odberného zariadenia...160.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
16.07.2021 202124rozšírenie VO...11084.18O.S.V.O.comp. a.s.
12.07.2022 202232rozšírenie VO Ľubotice- ul. J...3614.70O.S.V.O.comp. a.s.
03.06.2022 202223rozširenie VO ul. Jarková...4276.22O.S.V.O.comp. a.s.
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
10.09.2021 202135servis traktora...0.00Marián ŠUPA
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
11.06.2018 201806SL/20110014 01.06.18...0.00Vladimír Zborovjan - PRO SERVIS
17.03.2023 202319športové vybavenie...697.80SAGANSPORT, s.r.o.
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
17.03.2023 202323spracovanie dokumentácie...1050.00SM KOM s.r.o.
23.03.2023 202327spracovanie geometrických plán...1572.00KHM s.r.o.
05.10.2020 202016stavebné úpravy - ul. Vodárens...8395.82C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
02.05.2023 202339stavebnotechnický dozor...1800.00KHM s.r.o.
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
30.01.2023 202306strava na 13. Ľubotický ples...6221.00MAGISTER - PREŠOV, spol. s r.o.

Stránky