DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť zostupneDodávateľ
27.09.2021 202136zemné práce...970.00Tibor Bramuška
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
24.05.2022 202214dodanie železobetonovej pivnic...990.00Zunad, s.r.o.
10.12.2021 202142fólia, geotextília...998.00ŠEBESTIAN, spol. s r.o.
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
26.03.2020 202003čistenie krajníc...1000.00Technické služby mesta Prešov a.s.
04.12.2020 202024oprava komunikácie...1000.00Tibor Bramuška
09.06.2022 202226vystúpenie na oslavách CaM...1000.00Primáš, s.r.o.
19.09.2022202239Darčekové poukážky...1010.00Kaufland Slovenská republika v.o.s.
10.02.2023 202310odevy pre DHZ...1033.08CANIS SAFETY a.s.
17.03.2023 202323spracovanie dokumentácie...1050.00SM KOM s.r.o.
09.03.2023202318Videokonferenčný systém...1130.20Mironet.cz a.s.
09.06.2022 202225zabezpečenie ozvučenia...1190.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
09.06.2022 202229vystúpenie na oslavách CaM...1200.00Allan Mikušek
17.08.2020 202011oprava vozidla...1340.00Motor-Car Prešov, s.r.o
17.04.2023 202334detské divadelné predstavenie...1350.00René Trembáč
25.05.2023 202350činnosť stavebného dozoru za 5...1440.00KHM s.r.o.
31.03.2023 202328komplexná regenerácia umelého ...1496.34Mária Saganová
02.05.2023 202340štúdia na rozšírenie MŠ...1500.00Ing. Jana Lešová
31.03.2023 202329orezávanie stromov, výsadba...1532.40Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
23.03.2023 202327spracovanie geometrických plán...1572.00KHM s.r.o.
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
11.06.2021202120hudobná produkcia ...1600.00KONYARE, o.z.
21.05.2021 202117zásahový odev + požiarny vak...1747.00FLORIAN, s.r.o
02.05.2023 202339stavebnotechnický dozor...1800.00KHM s.r.o.
02.05.2023 202343vypracovanie zmien...1800.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.
25.05.2023 202351činnosť stavebného dozora 6/20...1860.00KHM s.r.o.

Stránky