Dátumzoradiť zostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
11.05.2018 201801vývoz VOK na rok 2018...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.
11.05.2018 201803animačné služby...0.00Súkromné školské stredisko
11.05.2018 201804OB/ 201596 16.03.18...0.00Ing. František Ondrej
11.05.2018 201805OB/ 201597 13.04.18...0.00KOSIT a.s.
11.06.2018 201806SL/20110014 01.06.18...0.00Vladimír Zborovjan - PRO SERVIS
29.06.2018 201807revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
25.04.2019 201909zhotovenie oplotenia cintorína...0.00PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
30.04.2019 201901vývoz VOK...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
30.04.2019 201903vizitky, menovky na pracovne...0.00COFIN, a.s.
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
30.04.2019 201905oprava plynového bojlera...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
30.04.2019 201907strojové čistenie ulíc...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.06.2019 201908zabezpečenie veľkokapacitného ...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.06.2019 2019010čistenie priestorov...0.00LUX Prešov s.r.o
05.06.2019 2019011oprava batérie , polievanie tr...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
05.06.2019 2019012vypracovanie znaleckého posudk...0.00Ing. Vladimír Vaľa
05.06.2019 2019013vysprávky MK...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
27.06.2019 2019014OB/ 201621 27.06.19...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
29.07.2019 2019015oprava miestnej komunikácie...0.00Tibor Bramuška
05.08.2019 2019016vypracovanie projektovej dokum...0.00KDS projekt , s.r.o
05.08.2019 2019017OB/ 201624 02.08.19...0.00KDS projekt , s.r.o
06.08.2019 2019018objednávka vlajky...0.00LIM PO , s.r.o.
05.09.2019 2019019vypracovanie projektovej dokum...0.00STAVOPROJEKT s.r.o
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
11.10.20192019022zhotovenie kalendárov, pier a ...372.00LIM PO,s.r.o.
21.01.20202020001Tlačivá...42.90CPS

Stránky